Central bank interest policy and its influence on bank's interest rate management

Thesis title: Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank
Author: Tichava, Václav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Revenda, Zbyněk
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku úrokové politiky centrální banky se zaměřením na Českou národní banku a Federální rezervní systém a jejich vliv na finanční trh. V české ekonomice se ceny bankovních produktů odvozují od mezibankovní sazby PRIBOR, která je ovlivněna 2T repo sazbou. Hypoteční sazby jsou významně korelovány s výnosem desetiletého státního dluhopisu. Česká národní banka dále reguluje likviditu bankovního sektoru jako celku, jenž vykazuje výrazný přebytek, a proto se sazba CZEONIA pohybuje od roku 2017 lehce nad diskontní sazbou. Federální rezervní systém zavedl kvantitativní uvolňování, které probíhalo v období 2008-2014 a bylo reakcí na finanční krizi v roce 2008.
Keywords: kvantitativní uvolňování; 2T repo sazba; cílování inflace
Thesis title: Central bank interest policy and its influence on bank's interest rate management
Author: Tichava, Václav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Revenda, Zbyněk
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on interest rate policy of central bank with a focus on the Czech national bank and the Federal reserve and their impact on the financial market. Prices of banking products in czech economy are derived from the interbank PRIBOR rate, which is affected by 2W repo rate. Mortgage rates are significantly correlated with the yield of a ten-year government bond. The Czech National Bank also manages the liquidity of the banking sector as a whole, which shows a significant surplus, which is why the CZEONIA rate has been slightly above the discount rate since 2017. The Federal Reserve introduced quantitative easing, which took place in the period 2008-2014 and was a response to the financial crisis in 2008.
Keywords: inflation targeting; quantitative easing; 2W repo rate

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2019
Date of submission: 1. 6. 2020
Date of defense: 23. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71982/podrobnosti

Files for download

    Last update: