Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank

Název práce: Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank
Autor(ka) práce: Tichava, Václav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku úrokové politiky centrální banky se zaměřením na Českou národní banku a Federální rezervní systém a jejich vliv na finanční trh. V české ekonomice se ceny bankovních produktů odvozují od mezibankovní sazby PRIBOR, která je ovlivněna 2T repo sazbou. Hypoteční sazby jsou významně korelovány s výnosem desetiletého státního dluhopisu. Česká národní banka dále reguluje likviditu bankovního sektoru jako celku, jenž vykazuje výrazný přebytek, a proto se sazba CZEONIA pohybuje od roku 2017 lehce nad diskontní sazbou. Federální rezervní systém zavedl kvantitativní uvolňování, které probíhalo v období 2008-2014 a bylo reakcí na finanční krizi v roce 2008.
Klíčová slova: kvantitativní uvolňování; 2T repo sazba; cílování inflace
Název práce: Central bank interest policy and its influence on bank's interest rate management
Autor(ka) práce: Tichava, Václav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Revenda, Zbyněk
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis is focused on interest rate policy of central bank with a focus on the Czech national bank and the Federal reserve and their impact on the financial market. Prices of banking products in czech economy are derived from the interbank PRIBOR rate, which is affected by 2W repo rate. Mortgage rates are significantly correlated with the yield of a ten-year government bond. The Czech National Bank also manages the liquidity of the banking sector as a whole, which shows a significant surplus, which is why the CZEONIA rate has been slightly above the discount rate since 2017. The Federal Reserve introduced quantitative easing, which took place in the period 2008-2014 and was a response to the financial crisis in 2008.
Klíčová slova: inflation targeting; quantitative easing; 2W repo rate

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2019
Datum podání práce: 1. 6. 2020
Datum obhajoby: 23. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71982/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: