Analysis of development of criminality in the Czech Republic from 2008 to 2018

Thesis title: Analýza vývoje kriminality v ČR v letech 2008-2018
Author: Zajíčková, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zouhar, Jan
Opponents: Frýd, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá empirickou analýzou kriminality v České republice. Cílem je pomocí regresní analýzy panelových dat objasnit vliv vybraných ekonomických faktorů na různé druhy kriminálních činností. Uvažovanými faktory jsou nezaměstnanost, inflace, hrubý domácí produkt a čistý disponibilní důchod domácností. Z výsledků čtyř modelů kriminality odhadnutých na datech krajů České republiky za časové období 2008–2018 plyne, že nelze považovat vliv makroekonomických faktorů za stejný pro všechny druhy kriminality.
Keywords: faktor; trestný čin; panelová data; regresní analýza; kriminalita
Thesis title: Analysis of development of criminality in the Czech Republic from 2008 to 2018
Author: Zajíčková, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zouhar, Jan
Opponents: Frýd, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with criminality in the Czech Republic. The aim is to clarify the impact of chosen economic factors on various types of criminal activities by the regression analysis of panel data. The considered factors are unemployment, inflation, gross domestic product and net disposable income of households. The results of four crime models estimated on data of regions of the Czech Republic for the time period 2008–2018 show that the influence of macroeconomic factors cannot be considered the same for all types of criminality.
Keywords: offense; criminality; factor; panel data; regression analysis

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 1. 2020
Date of submission: 24. 6. 2020
Date of defense: 27. 8. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72216/podrobnosti

Files for download

    Last update: