MMSP DevOps methodology modification

Thesis title: Rozšíření metodiky MMSP pro DevOps
Author: Kovářík, Stanislav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce Rozšíření metodiky MMSP pro DevOps se zabývá úpravou již existující metodiky MMSP a jejím rozšířením o současnou dimenzi fenoménu DevOps. Navržení této metodiky má za cíl pomoci jak zakládajícím, tak již existujícím firmám na poli vývoje a distribuce softwaru k rychlejšímu a efektivnějšímu vývojovému cyklu.Teoretická část práce představuje metodiky vývoje softwaru, a to především metodiku MMSP vyvíjenou na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dále pojednává o konceptu DevOps, jenž po správném porozumění může firmám přinést konkurenční výhodu.Praktická část se potom zabývá úpravou metodiky MMSP tak, aby vyhovovala myšlenkám DevOps. Následuje představení aplikace Timmy.cloud, na jejímž vývoji je nově navržený model aplikován. V závěru práce jsou shrnuty výsledky a porovnány jednotlivé metriky, které byli během pozorování zkoumány.
Keywords: Metodika MMSP; DevOps; vývoj softwarových produktů; kontinuální dodávání; kontinuální integrace
Thesis title: MMSP DevOps methodology modification
Author: Kovářík, Stanislav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Buchalcevová, Alena
Opponents: Doležel, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Main goal of the thesis MMSP DevOps methodology modification is to adjust the MMSP methodology in a way that it contains DevOps dimension. This newly created methodology aims to provide guidance for software developing organizations to help them develop their products faster and more efficient.First part of the thesis introduces other software development methodologies, especially MMSP methodology, which was created at the University of Economics in Prague. Then it explains the DevOps phenomenon, a buzzword of past months.Second part of the thesis adjusts the MMSP methodology to suit the DevOps practices. After that it presents Timmy.cloud application, on which the newly created methodology is tested. The conclusion contains comparison of several metrics reflecting the success of use of the MMSP DevOps methodology.
Keywords: MMSP methodology; DevOps; software product development; continuous delivery; continuous integration

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 10. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 8. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71369/podrobnosti

Files for download

    Last update: