Urban cycling as part of the Smart City concept

Thesis title: Městská cyklistika jako součást konceptu Smart City
Author: Vítek, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Martínek, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce představuje problematiku implementace cyklistiky do městského dopravního systému v souladu s moderní koncepcí Smart City. Teoretická část práce se zaměřuje na představení termínu Smart City a jeho významu pro městskou mobilitu. Od teoretických východisek se práce dostává až k oblasti cyklistiky, kterou lze považovat za jednu z klíčových součástí smart mobility. Praktická část práce se věnuje zkoumání potenciálu městské cyklistiky v Říčanech u Prahy, což je současně hlavním cílem této práce.
Keywords: Cyklodoprava; Bikesharing; Smart mobilita; Smart City; Cyklistika
Thesis title: Urban cycling as part of the Smart City concept
Author: Vítek, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Martínek, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis aims to introduce the implementation of cycling into the city transport system in accordance with the modern Smart City approach. The theoretical part of the thesis focuses on the introduction of the Smart City concept and its importance for urban mobility. The thesis gradually shifts from the theoretical basis to the field of cycling, which can be considered one of the key components of smart mobility. The practical part is devoted to exploring the potential of urban cycling in Říčany u Prahy, which is also the main goal of this thesis.
Keywords: Bikesharing; Cycling; City Cycling; Smart City; Smart Mobility

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70621/podrobnosti

Files for download

    Last update: