Městská cyklistika jako součást konceptu Smart City

Název práce: Městská cyklistika jako součást konceptu Smart City
Autor(ka) práce: Vítek, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Martínek, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce představuje problematiku implementace cyklistiky do městského dopravního systému v souladu s moderní koncepcí Smart City. Teoretická část práce se zaměřuje na představení termínu Smart City a jeho významu pro městskou mobilitu. Od teoretických východisek se práce dostává až k oblasti cyklistiky, kterou lze považovat za jednu z klíčových součástí smart mobility. Praktická část práce se věnuje zkoumání potenciálu městské cyklistiky v Říčanech u Prahy, což je současně hlavním cílem této práce.
Klíčová slova: Cyklodoprava; Bikesharing; Smart mobilita; Smart City; Cyklistika
Název práce: Urban cycling as part of the Smart City concept
Autor(ka) práce: Vítek, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Martínek, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis aims to introduce the implementation of cycling into the city transport system in accordance with the modern Smart City approach. The theoretical part of the thesis focuses on the introduction of the Smart City concept and its importance for urban mobility. The thesis gradually shifts from the theoretical basis to the field of cycling, which can be considered one of the key components of smart mobility. The practical part is devoted to exploring the potential of urban cycling in Říčany u Prahy, which is also the main goal of this thesis.
Klíčová slova: Bikesharing; Cycling; City Cycling; Smart City; Smart Mobility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2019
Datum podání práce: 25. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70621/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: