Analysis of off-chain payment channels: The case of the Lightning Network and the Raiden Network

Thesis title: Analysis of off-chain payment channels: The case of the Lightning Network and the Raiden Network
Author: Řeha, Filip
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kučera, Jan
Opponents: Bruckner, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
The subject of this thesis is off-chain payment channels, one of the blockchain scaling solutions. The main aim of this work is to analyse the real-world characteristics, advantages, and disadvantages of two implementations of off-chain payment channels, namely the Lightning Network and the Raiden Network. To fulfil the main objective of this thesis, the author performed empirical work, which is divided into three stages. In the first stage, the author performed an overview of existing payment channel networks, with a brief description and categorisation. In the second stage, the author proposed a general-purpose analytical framework for evaluation of the payment channel networks. In the last stage, the author utilised the created framework and analysed the two existing payment channel networks, namely the Lighting Network and the Raiden Network. The main outcome of this diploma thesis is a comparative analysis of the two working payment channel networks, namely the Lightning Network and the Raiden Network.
Keywords: blockchain; payment channels; Lightning Network
Thesis title: Analýza sítí platebních kanálů: Raiden Network a Lightning Network
Author: Řeha, Filip
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kučera, Jan
Opponents: Bruckner, Tomáš
Thesis language: English
Abstract:
Předmětem této diplomové práce jsou platební kanály, jedno z řešení škálování blockchainu. Hlavním cílem této práce je analyzovat reálné charakteristiky, výhody a nevýhody dvou implementací platebních kanálů, Lightning Network a Raiden Network. Za účelem splnění hlavního cíle práce autor provedl empirickou činnost, která je rozdělena do 3 fází. V první fázi autor vypracoval přehled existujících sítí platebních kanálů společně s jejich stručným popisem a kategorizací. Ve druhé fázi autor navrhuje univerzální analytický rámec pro hodnocení sítí platebních kanálů. V poslední fázi vytvořený analytický rámec využívá za účelem analýzy dvou existujících sítí platebních kanálů, Lightning Network a Raiden Network.Hlavním výstupem této diplomové práce je komparativní analýza dvou sítí platebních kanálů: Lightning Network a Raiden Network.
Keywords: blockchain; platební kanály; Lightning Network

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 9. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 12. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70546/podrobnosti

Files for download

    Last update: