The image of Uzbekistan as a travel destination from the perspective of Czech visitors

Thesis title: Image turistické destinace Uzbekistán z pohledu českých návštěvníků
Author: Hudaybergenov, Sardor
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
V kontextu cestovního ruchu je image destinace velmi důležitá a hraje zásadní roli v otázkách výběru destinace. Pojmy image destinace, marketing destinace a branding jsou úzce propojeny. Konečným cílem každé destinace je ovlivnit rozhodování a výběr potenciálních turistů související s cestovním ruchem prostřednictvím marketingových aktivit. Ačkoli není možné ovlivnit všechny aspekty tvorby image, odborníci v cestovním ruchu se snaží strategicky vytvořit, posílit a v případě potřeby změnit image své destinace sdělením silné destinační značky. Studie týkající se image jsou proto považovány za zásadní součást marketingových a brandingových strategií. Ne každá destinace však má stejnou image, protože vnímání image se mění podle různých vlivů, jako jsou vlivy osobní, kulturní a psychologické. Význam image turistických destinací je předmětem různých výzkumů v posledních desetiletích a má se za to, že je velmi důležitý pro marketing destinací. Lze pozna-menat, že odvětví cestovního ruchu v Uzbekistánu nebylo předmětem velkého vý-zkumu s ohledem na jeho image.Hlavním cílem této práce je proto hodnocení image Uzbekistánu jako destinace ces-tovního ruchu z pohledu potenciálních návštěvníků z České republiky. Proto bude zkoumána výzkumná otázka: „Jak je vnímána image Uzbekistánu jako turistické destinace v České republice?“Teoretický rámec této práce je založen na definici pojmu image turistické destinace, na popisu modelů formování image destinace.
Keywords: Uzbekistán; image destinace; destinační značka; cestovní ruch
Thesis title: The image of Uzbekistan as a travel destination from the perspective of Czech visitors
Author: Hudaybergenov, Sardor
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Jarolímková, Liběna
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this work is therefore to evaluate the image of Uzbekistan as a travel destination from the perspective of potential visitors from Czech Republic. Therefore, the research question "How is the image of Uzbekistan perceived as a tourist destination among Czech people?"
Keywords: destination image; tourism; Uzbekistan

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 6. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70053/podrobnosti

Files for download

    Last update: