The Czech Republic and its transition to renewable energy sources within the framework of EU priorities

Thesis title: Česká republika a její přechod na obnovitelné zdro-je energie v rámci priorit EU
Author: Matoušová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Téma obnovitelných zdrojů energie se stává stále více předmětem zájmu v souvislosti s tím, jak ve světě roste tlak na potřebu chránit planetu před globálním oteplováním a klimatickou změnou. Diplomová práce se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v Evropské unii, kdy je hlav-ním tématem Česká republika a její probíhající transformace energetické politiky s ohledem na obnovitelné zdroje. Cílem práce je zhodnotit, nakolik je země ve svém přechodu úspěšná, při-čemž pozornost je věnována především naplňování unijních cílů. Kromě toho je sledován i po-stoj České republiky k progresivním změnám v oblasti klimatu a energetiky.
Keywords: energetická politika Evropské unie; energetika České republiky; obnovitelné zdroje energie; obnovitelná energie
Thesis title: The Czech Republic and its transition to renewable energy sources within the framework of EU priorities
Author: Matoušová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Antal, Jarolím
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of renewable energy is becoming increasingly important as the world feels the need to protect the planet from global warming and climate change. This final thesis deals with the issue of renewable sources in the European Union, specifically, the main focus is on the Czech Republic and its ongoing transformation of energy policy with regard to renewable sources. The aim of the paper is to evaluate how successful the country is in this long-term process while attention is paid mainly to the fulfillment of EU requirements. Furthermore, the Czech Republic's attitude to progressive changes in the field of climate and energy is also monitored.
Keywords: energy policy of the Czech Republic; European Union energy policy; renewable energy sources; renewable energy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 8. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 2020

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: