Branding Through Influencer Marketing on Instagram

Thesis title: Branding Through Influencer Marketing on Instagram
Author: Phamová, Giang Helen
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis analyses branding on Instagram with a focus on Influencer marketing. The purpose of this thesis is to explore how influencer marketing can help to increase brand awareness. The first part of this thesis describes the analyzed platform, Instagram. The next part of the thesis focuses on Influencer marketing, influencers and collaborations with them. The last chapter is dedicated to case studies that present three brands' collaborations with influencers in order to increase brand's awareness on Instagram.
Keywords: branding; influencer marketing; Instagram
Thesis title: Branding skrze Influencer Marketing na Instagramu
Author: Phamová, Giang Helen
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Zlatić, Marija
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce analyzuje budování značky na Instagramu se zaměřením na influencer marketing. Cílem této práce je prozkoumat, jak může infuencer marketing pomoci zvýšit povědomí o značce. První část práce popisuje analyzovanou platformu Instagram. Další část práce se zaměřuje na influencer marketing, influencery a spolupráci s nimi. Poslední kapitola je věnována případovým studiím, které představují spolupráce tří značek s influencery s cílem zvýšit povědomí o značce na Instagramu.
Keywords: branding; influencer marketing; Instagram

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 9. 2018
Date of submission: 29. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66591/podrobnosti

Files for download

    Last update: