Branding skrze Influencer Marketing na Instagramu

Název práce: Branding Through Influencer Marketing on Instagram
Autor(ka) práce: Phamová, Giang Helen
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses branding on Instagram with a focus on Influencer marketing. The purpose of this thesis is to explore how influencer marketing can help to increase brand awareness. The first part of this thesis describes the analyzed platform, Instagram. The next part of the thesis focuses on Influencer marketing, influencers and collaborations with them. The last chapter is dedicated to case studies that present three brands' collaborations with influencers in order to increase brand's awareness on Instagram.
Klíčová slova: branding; influencer marketing; Instagram
Název práce: Branding skrze Influencer Marketing na Instagramu
Autor(ka) práce: Phamová, Giang Helen
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Král, Petr
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce analyzuje budování značky na Instagramu se zaměřením na influencer marketing. Cílem této práce je prozkoumat, jak může infuencer marketing pomoci zvýšit povědomí o značce. První část práce popisuje analyzovanou platformu Instagram. Další část práce se zaměřuje na influencer marketing, influencery a spolupráci s nimi. Poslední kapitola je věnována případovým studiím, které představují spolupráce tří značek s influencery s cílem zvýšit povědomí o značce na Instagramu.
Klíčová slova: branding; influencer marketing; Instagram

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 9. 2018
Datum podání práce: 29. 6. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66591/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: