Foreign trade fairs as a tool for international expansion of czech company

Thesis title: Zahraniční veletrh jako nástroj k mezinárodní expanzi české firmy
Author: Krejčíková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Vokáč, Matěj
Thesis language: Česky
Abstract:
Společnosti skupiny MEGA začaly s účastí na veletrzích v roce 2014. Diplomová práce se zabývá problematikou expanze této české společnosti na zahraniční trhy prostřednictvím veletrhů. Společnost se účastní převážně evropských veletrhů, kde se snaží prosadit své jméno a prorazit do podvědomí zákazníků. Hlav-ním cílem této práce je analyzovat tuto problematiku a zabývat se nástroji, které může firma využít s důrazem na oblast propagace. Tato práce si dává za cíl nastudovat problematiku efektivity zahraniční veletrhů jako propagačního nástroje podporujícího expanzi firmy na mezinárodní trhy. Také zkoumá pozici této společnosti po účasti na veletrhu. Data uvedená v této práci se vztahují k letům 2013–2020.
Keywords: B2B; Charakteristika firmy; Expanze; Marketing; Veletrhy
Thesis title: Foreign trade fairs as a tool for international expansion of czech company
Author: Krejčíková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Petr
Opponents: Vokáč, Matěj
Thesis language: Česky
Abstract:
Companies of MEGA group companies started with participation at exhibitions in a year of 2014. The thesis addresses the topic of expansion of this company to foreign markets through the trade fairs. Company attends mostly European fairs where it tries to promote its name and get into the mind of its customers. The main goal of this thesis is to analyze this topic and study tools company may use with emphasis to area of promotion. This thesis aims to study an issue of effectivity of foreign trade fairs used as a marketing tool supporting expansion of company to international markets. It also explores position of this company after the exhibition. Data stated in this thesis are related to years 2013 – 2020.
Keywords: International marketing; Trade fairs; B2B; Characteristic of the company; Expansion

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2016
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58535/podrobnosti

Files for download

    Last update: