Impact analysis of macroeconomic effects on development of capital structure of companies

Thesis title: Analýza dopadu makroekonomických vlivů na rozvoj kapitálové struktury podniků
Author: Kráčmar, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bartošová, Jitka
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá vliv makroekonomických faktorů na kapitálovou strukturu podniků. Předmětem jsou podniky obchodované na pražské burze cenných papírů. Za účelem ekonometrické analýzy byl sestaven regresní model, zpracovaný v programu Rstudio. Jako podklad sloužila panelová data z rozmezí let 2012 až 2019. Na základě výpočtů jsou v práci kvantifikované dopady vysvětlujících proměnných na kapitálovou strukturu. Kapitálové struktura je reprezentovaná pomocí míry využití finanční páky.
Keywords: kapitálová struktura; finanční páka; BCPP; regresní analýza; panelová data
Thesis title: Impact analysis of macroeconomic effects on development of capital structure of companies
Author: Kráčmar, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bartošová, Jitka
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis studies how macroeconomic factors affect enterprise’s capital structure. The subjects are companies listed at Prague stock exchange. For a purpose of econometric analysis, a regression model was made and processed in Rstudio software. Dataset consistes of panel data covering years from 2012 until 2019. Based on calculations there are quantified impacts of the explanatory variables on the capital structure. Capital structure is primarily represented by the leverage rate.
Keywords: capital structure; leverage rate; PSE; regression analysis; panel data

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 11. 2018
Date of submission: 17. 7. 2020
Date of defense: 26. 8. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67642/podrobnosti

Files for download

    Last update: