Harmonization of university studies and having family in the Czech republic and its effect on public budgets in the period 2020-2035

Thesis title: Harmonizace vysokoškolského studia a rodiny v ČR a její vliv na veřejné rozpočty v období 2020 - 2035
Author: Nováčková, Julie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Steiner, Petr
Opponents: Pikhartová, Šárka
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je zjištění, zda by byla možná harmonizace vysokoškolského studia a rodiny a jaký vliv by harmonizace měla na vzdělávací a rodinnou politiku a veřejné rozpočty v období 2020-2035. Z výsledků práce vyplývá, že harmonizace možná je. Studenti, kteří nejsou ekonomicky aktivní, mají nárok na stejné dávky a příspěvky, jako tomu je u osob nezaměstnaných, nebo osob s nízkými příjmy. Pokud jsou studenti současně při studiu ekonomicky aktivní, mají nárok na stejné dávky a příspěvky, jako tomu je u osob zaměstnaných. Vliv harmonizace na veřejné rozpočty je pozitivní. Z výzkumu vyplývá, že celkové příjmy od rodin vysokoškolských studentů do veřejných rozpočtů za celé sledované období jsou vyšší než výdaje vynaložené na podporu těchto rodin. Práce také představuje návrh na finanční podporu rodin vysokoškolských studentů, který by mohl zlepšit situaci rodinné politiky v České republice, zejména v souvislosti s mladými rodinami.
Keywords: finanční podpora; vysokoškolské studium; porodnost; rodinná politika; preference; trh práce; rodina
Thesis title: Harmonization of university studies and having family in the Czech republic and its effect on public budgets in the period 2020-2035
Author: Nováčková, Julie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Steiner, Petr
Opponents: Pikhartová, Šárka
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to determine whether harmonization of university studies and having family would be possible and what effect that harmonization would have on education and family policy and public budgets in the period 2020-2035. The findings of this thesis confirm that harmonization is possible. Students who are not economically active are entitled to the same benefits and allowances as the unemployed or low-income persons. If students are economically active while studying, they are entitled to the same benefits and allowances as employed persons. The impact of harmonization on public budgets is positive. Research shows that total contributions from the families of university students to public budgets during reference period are higher than expenditures spent on supporting these families. The thesis also presents a proposal for financial support for families of university students, which could improve the situation of family policy in the Czech Republic, especially regarding young families.
Keywords: preferences; family; family policy; financial support; university studies; fertility; labour market

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 3. 2020
Date of submission: 18. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72967/podrobnosti

Files for download

    Last update: