Harmonizace vysokoškolského studia a rodiny v ČR a její vliv na veřejné rozpočty v období 2020 - 2035

Název práce: Harmonizace vysokoškolského studia a rodiny v ČR a její vliv na veřejné rozpočty v období 2020 - 2035
Autor(ka) práce: Nováčková, Julie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Steiner, Petr
Oponenti práce: Pikhartová, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjištění, zda by byla možná harmonizace vysokoškolského studia a rodiny a jaký vliv by harmonizace měla na vzdělávací a rodinnou politiku a veřejné rozpočty v období 2020-2035. Z výsledků práce vyplývá, že harmonizace možná je. Studenti, kteří nejsou ekonomicky aktivní, mají nárok na stejné dávky a příspěvky, jako tomu je u osob nezaměstnaných, nebo osob s nízkými příjmy. Pokud jsou studenti současně při studiu ekonomicky aktivní, mají nárok na stejné dávky a příspěvky, jako tomu je u osob zaměstnaných. Vliv harmonizace na veřejné rozpočty je pozitivní. Z výzkumu vyplývá, že celkové příjmy od rodin vysokoškolských studentů do veřejných rozpočtů za celé sledované období jsou vyšší než výdaje vynaložené na podporu těchto rodin. Práce také představuje návrh na finanční podporu rodin vysokoškolských studentů, který by mohl zlepšit situaci rodinné politiky v České republice, zejména v souvislosti s mladými rodinami.
Klíčová slova: finanční podpora; vysokoškolské studium; porodnost; rodinná politika; preference; trh práce; rodina
Název práce: Harmonization of university studies and having family in the Czech republic and its effect on public budgets in the period 2020-2035
Autor(ka) práce: Nováčková, Julie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Steiner, Petr
Oponenti práce: Pikhartová, Šárka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor's thesis is to determine whether harmonization of university studies and having family would be possible and what effect that harmonization would have on education and family policy and public budgets in the period 2020-2035. The findings of this thesis confirm that harmonization is possible. Students who are not economically active are entitled to the same benefits and allowances as the unemployed or low-income persons. If students are economically active while studying, they are entitled to the same benefits and allowances as employed persons. The impact of harmonization on public budgets is positive. Research shows that total contributions from the families of university students to public budgets during reference period are higher than expenditures spent on supporting these families. The thesis also presents a proposal for financial support for families of university students, which could improve the situation of family policy in the Czech Republic, especially regarding young families.
Klíčová slova: preferences; family; family policy; financial support; university studies; fertility; labour market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 3. 2020
Datum podání práce: 18. 8. 2020
Datum obhajoby: 15. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72967/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: