Post-war restitution of property of selected families affected by the application of the Nuremberg Laws in Bohemia and Moravia in the years 1945 - 1947

Thesis title: Poválečné restituce majetku vybraných rodin postižených uplatněním norimberských zákonů v Čechách a na Moravě v letech 1945 - 1947
Author: Kopečná, Lukrécie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Váňa, Daniel
Opponents: Dufek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá analýzou restitucí majetku zabaveného na základě Norimberských zákonů. Popisuje průběh arizace, přípravy restitucí prostřednictvím dekretů prezidenta republiky a průběh restitučního řízení majetku konkrétních rodin a jejich jednání s příslušnými úřady. K řešení zadání byl použit výzkum založený na analýze a srovnání archivních pramenů. Provedenou analýzou jsem dospěla k potvrzení stanovené hypotézy, že restituční řízení v letech 1945–1947 bylo většinou zdlouhavé. Mnohdy se jednalo o nespravedlivý proces, který v mnoha případech nevedl k navrácení majetku právoplatným vlastníkům.
Keywords: Norimberské zákony; dekrety prezidenta republiky; restituce
Thesis title: Post-war restitution of property of selected families affected by the application of the Nuremberg Laws in Bohemia and Moravia in the years 1945 - 1947
Author: Kopečná, Lukrécie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Váňa, Daniel
Opponents: Dufek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This work deals with the analysis of restitution of property which was confiscated by the Nuremberg Laws. The work describes arization, preparation for restitutions through decrees of the President of the Republic and the course of restitution proceedings of the property of specific families. Research based on archival sources was used to solve the hypothesis. The analysis led me to confirm the established hypothesis that the restitution proceedings in the years 1945 - 1947 were mostly a lengthy, often unfair process, which in many cases did not lead to the return of property to the rightful owners.
Keywords: Nuremberg Laws; decrees of the President of the Republic; restitution

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářské a politické dějiny 20. století
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 6. 2019
Date of submission: 19. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69906/podrobnosti

Files for download

    Last update: