Explaining the gender wage gap on the regional level in Russia

Thesis title: Explaining the gender wage gap on the regional level in Russia
Author: Maslova, Alena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kalíšková, Klára
Opponents: Cingl, Lubomír
Thesis language: English
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the topic of the gender pay gap in the Russian Federation, its evolution, and the reasoning behind it. The gender pay gap was calculated for two periods on a regional level within a ten years difference. The period between the years 2000 and 2017 was analyzed. All custom calculations in this thesis were performed using data from the Russian Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE), which was enriched by the dataset with regional statistics from the Federal State Statistic Service of the Russian Federation. The results of the analysis showed that the size of the gender pay gap varies across regions within the 40 % level. The linear model has proved that an increase in the childcare availability level by 1 % causes a decrease in the gender wage gap in the following periods by 0,71 % ceteris paribus. This output corresponds to the findings in the previous researches.
Keywords: Discrimination; Child Care; Wage Gap
Thesis title: Vysvětlení rozdílů v odměňování žen a mužů na regionální úrovní v Rusku
Author: Maslova, Alena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kalíšková, Klára
Opponents: Cingl, Lubomír
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práci je porovnat velikost rozdílu mezd mezi ženy a muži v Ruské Federaci, jak se to aktuálně rozvíjí a popsat procesy, které se pod tim skrývají. Rozdíl v odměňování žen a mužů byl vypočítán pro dvě periody na regionální úrovni s rozdílem v deset let. Byla analyzována perioda mezi rokem 2000 až 2017. Veškeré výpočty byly zpracovány pomocí dat získaných z následujících zdrojů: Ruský longitudinální monitorovací průzkum – Vyšší ekonomická škola (RLMS-HSE), který byl obohacen o regionální statistické data z Federální státní statistické služby Ruské federace. Analyzováním těchto dat bylo prokázáno, že rozdíly v odměňování žen a mužů se liší mezi regiony, a to o výši až 40 %. Pomoci metody lineární regrese byla stanovena závislost mezi zvýšením dostupnosti péče o děti a snížením rozdílů v platech mezi ženy a muži, a to v následující výši: pokud se zvýší dostupnost péče o 1 % klesají rozdíly v platech v následujících obdobích o 0,71 %. Tyto výsledky se shodují s výsledky předchozích studii.
Keywords: rozdíl vrozdíl v odměňování žen a mužůodměňování žen a mužů; diskriminace; péče o děti

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2020
Date of submission: 19. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68944/podrobnosti

Files for download

    Last update: