Vysvětlení rozdílů v odměňování žen a mužů na regionální úrovní v Rusku

Název práce: Explaining the gender wage gap on the regional level in Russia
Autor(ka) práce: Maslova, Alena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This diploma thesis is dedicated to the topic of the gender pay gap in the Russian Federation, its evolution, and the reasoning behind it. The gender pay gap was calculated for two periods on a regional level within a ten years difference. The period between the years 2000 and 2017 was analyzed. All custom calculations in this thesis were performed using data from the Russian Longitudinal Monitoring Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE), which was enriched by the dataset with regional statistics from the Federal State Statistic Service of the Russian Federation. The results of the analysis showed that the size of the gender pay gap varies across regions within the 40 % level. The linear model has proved that an increase in the childcare availability level by 1 % causes a decrease in the gender wage gap in the following periods by 0,71 % ceteris paribus. This output corresponds to the findings in the previous researches.
Klíčová slova: Discrimination; Child Care; Wage Gap
Název práce: Vysvětlení rozdílů v odměňování žen a mužů na regionální úrovní v Rusku
Autor(ka) práce: Maslova, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kalíšková, Klára
Oponenti práce: Cingl, Lubomír
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práci je porovnat velikost rozdílu mezd mezi ženy a muži v Ruské Federaci, jak se to aktuálně rozvíjí a popsat procesy, které se pod tim skrývají. Rozdíl v odměňování žen a mužů byl vypočítán pro dvě periody na regionální úrovni s rozdílem v deset let. Byla analyzována perioda mezi rokem 2000 až 2017. Veškeré výpočty byly zpracovány pomocí dat získaných z následujících zdrojů: Ruský longitudinální monitorovací průzkum – Vyšší ekonomická škola (RLMS-HSE), který byl obohacen o regionální statistické data z Federální státní statistické služby Ruské federace. Analyzováním těchto dat bylo prokázáno, že rozdíly v odměňování žen a mužů se liší mezi regiony, a to o výši až 40 %. Pomoci metody lineární regrese byla stanovena závislost mezi zvýšením dostupnosti péče o děti a snížením rozdílů v platech mezi ženy a muži, a to v následující výši: pokud se zvýší dostupnost péče o 1 % klesají rozdíly v platech v následujících obdobích o 0,71 %. Tyto výsledky se shodují s výsledky předchozích studii.
Klíčová slova: rozdíl vrozdíl v odměňování žen a mužůodměňování žen a mužů; diskriminace; péče o děti

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2020
Datum podání práce: 19. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68944/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: