The demographic development and its impact on macroeconomic development: the case of Moldova and Romania

Thesis title: The demographic development and its impact on macroeconomic development: the case of Moldova and Romania
Author: Gutanu, Maria
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šíma, Ondřej
Opponents: Dudzich, Viktar
Thesis language: English
Abstract:
This thesis offers a generous description of the global demographic development of the recent past, with special attention granted to international migration and population ageing, and its impact on the macroeconomic development of the countries. This is practically illustrated using the example of Moldova and Romania – two countries, which face the process of ageing of their population at a relatively faster rate than other countries in the history of humankind.
Keywords: demographic development; population ageing; migration; macroeconomic development
Thesis title: Demografický vývoj a jeho dopad na ekonomiku: příklad Moldávie a Rumunska
Author: Gutanu, Maria
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šíma, Ondřej
Opponents: Dudzich, Viktar
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce nabízí popis globálního demografického vývoje dnešního světa a nedávné minulosti, se zvláštním zřetelem na mezinárodní migraci a stárnutí populace a jeho dopad na makroekonomický vývoj zemí. To je praktické ilustrováno na příkladu Moldávie a Rumunska – dvou zemí, které čelí procesu stárnutí své populace relativně rychlejším tempem než ostatní země v historii lidstva.
Keywords: demografický vývoj; stárnutí populace; migrace; makroekonomický vývoj

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 12. 2018
Date of submission: 19. 8. 2020
Date of defense: 2. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68134/podrobnosti

Files for download

    Last update: