Demografický vývoj a jeho dopad na ekonomiku: příklad Moldávie a Rumunska

Název práce: The demographic development and its impact on macroeconomic development: the case of Moldova and Romania
Autor(ka) práce: Gutanu, Maria
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Dudzich, Viktar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis offers a generous description of the global demographic development of the recent past, with special attention granted to international migration and population ageing, and its impact on the macroeconomic development of the countries. This is practically illustrated using the example of Moldova and Romania – two countries, which face the process of ageing of their population at a relatively faster rate than other countries in the history of humankind.
Klíčová slova: demographic development; population ageing; migration; macroeconomic development
Název práce: Demografický vývoj a jeho dopad na ekonomiku: příklad Moldávie a Rumunska
Autor(ka) práce: Gutanu, Maria
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šíma, Ondřej
Oponenti práce: Dudzich, Viktar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce nabízí popis globálního demografického vývoje dnešního světa a nedávné minulosti, se zvláštním zřetelem na mezinárodní migraci a stárnutí populace a jeho dopad na makroekonomický vývoj zemí. To je praktické ilustrováno na příkladu Moldávie a Rumunska – dvou zemí, které čelí procesu stárnutí své populace relativně rychlejším tempem než ostatní země v historii lidstva.
Klíčová slova: demografický vývoj; stárnutí populace; migrace; makroekonomický vývoj

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 12. 2018
Datum podání práce: 19. 8. 2020
Datum obhajoby: 2. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68134/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: