Funding of the Government Budget with Focus on the Financial Market Instruments

Thesis title: Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu
Author: Baleka, Karel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Pecka, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá státním rozpočtem a finančními nástroji užívanými k řízení státního dluhu. Také je v této práci popsán vývoj v čase a struktura státních pokladničních poukázek, střednědobých a dlouhodobých dluhopisů a státních spořících dluhopisů.
Keywords: státní pokladniční poukázky; střednědobé a dlouhodobé dluhopisy; spořící státní dluhopisy; primární dealeři a dealeři; rozpočtový deficit; státní dluh; státní rozpočet
Thesis title: Funding of the Government Budget with Focus on the Financial Market Instruments
Author: Baleka, Karel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Pecka, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis describes the government budget and financial instruments used for managing the national debt of the Czech Republic. The development and structures of the treasury bills, treasury notes, treasury bonds and government savings bonds are also analyzed in this theasis.
Keywords: government budget; budget deficit; national debt; treasury bills; treasury notes; treasury bonds; government saving bonds; primary dealers and dealers

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 2. 2020
Date of submission: 21. 8. 2020
Date of defense: 9. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73233/podrobnosti

Files for download

    Last update: