Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu

Název práce: Financování státního rozpočtu se zaměřením na instrumenty finančního trhu
Autor(ka) práce: Baleka, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Pecka, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá státním rozpočtem a finančními nástroji užívanými k řízení státního dluhu. Také je v této práci popsán vývoj v čase a struktura státních pokladničních poukázek, střednědobých a dlouhodobých dluhopisů a státních spořících dluhopisů.
Klíčová slova: státní pokladniční poukázky; střednědobé a dlouhodobé dluhopisy; spořící státní dluhopisy; primární dealeři a dealeři; rozpočtový deficit; státní dluh; státní rozpočet
Název práce: Funding of the Government Budget with Focus on the Financial Market Instruments
Autor(ka) práce: Baleka, Karel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radová, Jarmila
Oponenti práce: Pecka, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis describes the government budget and financial instruments used for managing the national debt of the Czech Republic. The development and structures of the treasury bills, treasury notes, treasury bonds and government savings bonds are also analyzed in this theasis.
Klíčová slova: government budget; budget deficit; national debt; treasury bills; treasury notes; treasury bonds; government saving bonds; primary dealers and dealers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 2. 2020
Datum podání práce: 21. 8. 2020
Datum obhajoby: 9. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73233/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: