Industry 4.0 - Additive manufacturing in the Czech Republic

Thesis title: Průmysl 4.0 - Aditivní výroba v České republice
Author: Běhal, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Martínez, Felipe
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá a popisuje aditivní výrobu. Cílem je analýza jejího postavení v momentálním prostředí českého trhu a její srovnání s konvenční technologií vstřikování plastů. Analýza probíhá v případové studii o tisku ochranných pomůcek v době pandemie koronaviru COVID-19, pomocí hloubkového rozhovoru vedeného s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky a společností Vytisknu.com. V závěru jsou formulovány výsledky šetření o aktuálním stavu aditivní výroby v České republice na příkladu tisku ochranných pomůcek.
Keywords: aditivní výroba; průmysl; tiskárna; pomůcka; 3D Tisk
Thesis title: Industry 4.0 - Additive manufacturing in the Czech Republic
Author: Běhal, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jirsák, Petr
Opponents: Martínez, Felipe
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis examines and describes additive production. The aim is to analyze its position in the current environment of the Czech market and compare it with conventional technology. The analysis was performed in a case study on the printing of protective equipment during the coronavirus pandemic COVID-19, using an in-depth interview conducted with the Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics and Vytisknu.com. In the end, the results of the survey on the current state of additive production in the Czech Republic are formulated on the example of printing protective equipment.
Keywords: 3D Printing; additive manufacturing; industry; printer; tool

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 12. 2019
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73833/podrobnosti

Files for download

    Last update: