Urban Consolidation Centre scheme and its key stakeholders regarding parameters setting

Thesis title: Koncept Urban Consolidation Centre a klíčoví stakeholdeři vzhledem k nastavování jeho parametrů
Author: Fuchs, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šebesta, Michal
Opponents: Voznička, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá konceptem Urban Consolidation Centre (UCC) v kombinacis cargo bikes. Zaměřuje se na stakeholdery konceptu a na faktory úspěchu UCC přizapojení balíkových společností.V rámci teoretického základu je navázáno na obecné poznání o konceptu UCC odroku 2005. Je definován rozdíl mezi UCC, Micro Consolidation Centre (MCC) a MobileDepot (MD) a jsou shrnuty faktory úspěchu konceptu.Stěžejní částí práce je provedená analýza stakeholderů konceptu UCC. Jsoudefinováni klíčoví stakeholdeři konceptu, kteří jsou klasifikováni dle významu na základěteorie stakeholderů. Dále jsou doplněné nebo vyvrácené faktory úspěchu UCCv kombinaci s cargo bikes a navrhnuty faktory nové. Faktory úspěchu jsou zdeanalyzovány vůči balíkovým společnostem jako uživatelům konceptu.Dodatečným výstupem práce je návrh následujícího postupu v konkrétnímprojektu MCC v Praze. Součástí je i popis možných scénářů rozhodnutí zadavateleprojektu.
Keywords: Last Mile Delivery; Urban Consolidation Centre; Micro Consolidation Centre; Mobile Depot; alternativní koncepty; teorie stakeholderů; KEB služby; balíkové společnosti
Thesis title: Urban Consolidation Centre scheme and its key stakeholders regarding parameters setting
Author: Fuchs, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šebesta, Michal
Opponents: Voznička, David
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on Urban Consolidation Centres (UCCs) including cargo bikes delivery system. It analyzes potential stakeholders and factors influencing the success or failure of the scheme in case of parcel delivery providers.The theoretical research builds on general knowledge about UCC scheme that has been gathered since 2005. UCC, Micro Consolidation Centres (MCCs) and Mobile Depots (MDs) are defined in the thesis and factors influencing success of UCC scheme are summarized.Based on stakeholder analysis key scheme stakeholders are named and classified due to their significance. Subsequently, the analysis challenges or modifies factors influencing the success of UCC scheme and determines new factors. These factors are valid if parcel service providers are responsible for delivery process in the scheme.Additionally, the thesis suggests which are the next steps within MCC project in Prague. Potential scenarios based on project owner’s decisions are depicted.
Keywords: Stakeholder Theory; CEP Service; Parcel Delivery Providers; Alternative Schemes; Last Mile Delivery; Urban Consolidation Centre; Micro Consolidation Centre; Mobile Depot

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 10. 2019
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71502/podrobnosti

Files for download

    Last update: