Valuation of the company PetCenter CZ s.r.o

Thesis title: Ocenění společnosti PetCenter CZ s.r.o
Author: Uváčik, Adam
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je provést tržní ocenění společnosti PetCenter CZ, s.r.o. metodou diskontovaných peněžních toků, z pohledu subjektu, který má přístup k interním informacím společnosti, za účelem odkupu 100% akcií společnosti. Společnost se zabývá prodejem chovatelských potřeb a živých zvířat v České Republice a na Slovensku. Teoretická část obsahuje kompletní informace o procesu, metodách a přístupech k ocenění společnosti, které byly získány z odborné literatury. Praktická část je poté zaměřená na aplikaci teoretických poznatků na společnost PetCenter CZ, s.r.o.
Keywords: DCF; Finanční analýza; Oceňování
Thesis title: Valuation of the company PetCenter CZ s.r.o
Author: Uváčik, Adam
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Main goal of this Master´s Thesis is to perform a market valuation of the company PetCenter CZ, s.r.o., using the method of discounted cash flow in order to purchase 100% of shares of the target company. The company sells pet care supplies and live pets in the Czech Republic and Slovakia. Theoretical part of the theses consists from information about process, methods and approaches to valuation. Practical part of the thesis is then focused on the application of this theoretical knowledge to the target company PetCenter CZ, s.r.o.
Keywords: Valuation ; Financial analysis; DCF

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 12. 2019
Date of submission: 26. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73823/podrobnosti

Files for download

    Last update: