The child as a customer

Thesis title: Dítě jako zákazník
Author: Dosoudil, Christian
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Soukupová, Blanka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnovaná tématu Dítě jako zákazník nebo podrobněji Děti jakospecifická skupina nákupní síly. V teoretické části je vymezeno chování zákazníků, přiblíženísi rysů dětského chování a způsoby, jak ho ovlivnit. Dále je zde rozvedena teorie rozhodovánía definice dítěte jako spotřebitele. V druhé praktické části práce je proveden dotazníkovývýzkum, v němž se aplikují nasbírané poznatky z první části. Díky tomuto dotazníku jenasbírán dostatečný výčet informací o rozhodování se dítěte nacházejícím se v procesunakupování v prodejním automatu. Díky těmto poznatkům pak jsou v závěru navrhnutydoporučení pro zvýšení pravděpodobnosti nákupu či zvýšení přitažlivosti zboží pro dětskéhozákazníka.
Keywords: vývojová psychologie; nákupní proces; vývoj; zákazník; psychologie rozhodování
Thesis title: The child as a customer
Author: Dosoudil, Christian
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hubinková, Zuzana
Opponents: Soukupová, Blanka
Thesis language: Česky
Abstract:
This following Bachelor's Thesis is concerning a child as a customer, or more specificallychildren as a specific purchasing power group. In the theoretical part, it is defined the behaviorof customers, outline the attributes of children demeanor and how to affect it towards a certaingoal. Furthermore, the theory of decision-making and the definition of the child as a consumerare elaborated here. In the second part, the practical part, a questionnaire will take place. Inorder to use the questionnaire it will be needed to apply knowledge gained from the theoreticalpart. Due to the data obtained from questionnaire it will then has enough information neededto find out more about the process of purchasing as a child. The enumeration process willprovide here with enough data to conclude on how a child behaves when purchasing from anvending machine. Using it, in the end will be defined a way to point a child customer towardsa purchase of certain items.
Keywords: customer; psychology of decision making; developmental psychology; (process of) purchasing; development

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2019
Date of submission: 26. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70806/podrobnosti

Files for download

    Last update: