Dítě jako zákazník

Název práce: Dítě jako zákazník
Autor(ka) práce: Dosoudil, Christian
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Soukupová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnovaná tématu Dítě jako zákazník nebo podrobněji Děti jakospecifická skupina nákupní síly. V teoretické části je vymezeno chování zákazníků, přiblíženísi rysů dětského chování a způsoby, jak ho ovlivnit. Dále je zde rozvedena teorie rozhodovánía definice dítěte jako spotřebitele. V druhé praktické části práce je proveden dotazníkovývýzkum, v němž se aplikují nasbírané poznatky z první části. Díky tomuto dotazníku jenasbírán dostatečný výčet informací o rozhodování se dítěte nacházejícím se v procesunakupování v prodejním automatu. Díky těmto poznatkům pak jsou v závěru navrhnutydoporučení pro zvýšení pravděpodobnosti nákupu či zvýšení přitažlivosti zboží pro dětskéhozákazníka.
Klíčová slova: vývojová psychologie; nákupní proces; vývoj; zákazník; psychologie rozhodování
Název práce: The child as a customer
Autor(ka) práce: Dosoudil, Christian
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hubinková, Zuzana
Oponenti práce: Soukupová, Blanka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This following Bachelor's Thesis is concerning a child as a customer, or more specificallychildren as a specific purchasing power group. In the theoretical part, it is defined the behaviorof customers, outline the attributes of children demeanor and how to affect it towards a certaingoal. Furthermore, the theory of decision-making and the definition of the child as a consumerare elaborated here. In the second part, the practical part, a questionnaire will take place. Inorder to use the questionnaire it will be needed to apply knowledge gained from the theoreticalpart. Due to the data obtained from questionnaire it will then has enough information neededto find out more about the process of purchasing as a child. The enumeration process willprovide here with enough data to conclude on how a child behaves when purchasing from anvending machine. Using it, in the end will be defined a way to point a child customer towardsa purchase of certain items.
Klíčová slova: customer; psychology of decision making; developmental psychology; (process of) purchasing; development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2019
Datum podání práce: 26. 8. 2020
Datum obhajoby: 14. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70806/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: