Targetted supply chain on Czech market from chinese e-commerce marketplaces operating on the B2C market

Thesis title: Logistický řetězec čínských e-commerce tržištích působící na B2C trhu cílený na český trh
Author: Wesselý, Daniel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Váňa, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem této diplomové práce je: Logistický řetězec čínských e-commerce tržištích působící na B2C trhu cílený na český trh. Práce je zaměřena na logistický řetězec 2 významných čínských e-commerce tržištích AliExpress.com a Gearbest.com. Hlavním cílem práce je modifikace aktuálního logistického řetězce těchto firem podle preferencí českých spotřebitelů, čímž vytvoří cílenou nabídku služeb na český trh a tím si zlepšit řízení vztahů se zákazníky. Tyto modifikace slouží jako vzor pro ostatní zahraniční internetové obchody, aby si podle nich nastavili své procesy pro český trh. Jednotlivé návrhy vychází z výzkumu primárních i sekundárních dat.
Keywords: Logistický řetězec; Logistika; E-commerce; Online nakupování; Přeshraniční obchod; Čínská lidová republika; Česká republika
Thesis title: Targetted supply chain on Czech market from chinese e-commerce marketplaces operating on the B2C market
Author: Wesselý, Daniel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Váňa, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Theme of this Master´s Thesis is: Targetted supply chain on Czech market from chinese e-commerce marketplaces operating on the B2C market. This work is aimed on supply chain of 2 important Chinese e-commerce marketplaces AliExpress.com and Gearbest.com. Main goal of this work is modification of current supply chain of these companies by preferences of Czech consumers, by which a targeted offer of services for Czech market will be created a that will improve customer relationship management. These modifications serve as a model for other foreign e-shops, so they could also modify their processes for Czech market. Individual modifications are backed by research of primary and secondary data.
Keywords: E-commerce; Logistic; Supply chain; Online shopping; International trade; People's Republic of China; Czech republic

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2019
Date of submission: 30. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72031/podrobnosti

Files for download

    Last update: