Logistický řetězec čínských e-commerce tržištích působící na B2C trhu cílený na český trh

Název práce: Logistický řetězec čínských e-commerce tržištích působící na B2C trhu cílený na český trh
Autor(ka) práce: Wesselý, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Váňa, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tématem této diplomové práce je: Logistický řetězec čínských e-commerce tržištích působící na B2C trhu cílený na český trh. Práce je zaměřena na logistický řetězec 2 významných čínských e-commerce tržištích AliExpress.com a Gearbest.com. Hlavním cílem práce je modifikace aktuálního logistického řetězce těchto firem podle preferencí českých spotřebitelů, čímž vytvoří cílenou nabídku služeb na český trh a tím si zlepšit řízení vztahů se zákazníky. Tyto modifikace slouží jako vzor pro ostatní zahraniční internetové obchody, aby si podle nich nastavili své procesy pro český trh. Jednotlivé návrhy vychází z výzkumu primárních i sekundárních dat.
Klíčová slova: Logistický řetězec; Logistika; E-commerce; Online nakupování; Přeshraniční obchod; Čínská lidová republika; Česká republika
Název práce: Targetted supply chain on Czech market from chinese e-commerce marketplaces operating on the B2C market
Autor(ka) práce: Wesselý, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Váňa, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Theme of this Master´s Thesis is: Targetted supply chain on Czech market from chinese e-commerce marketplaces operating on the B2C market. This work is aimed on supply chain of 2 important Chinese e-commerce marketplaces AliExpress.com and Gearbest.com. Main goal of this work is modification of current supply chain of these companies by preferences of Czech consumers, by which a targeted offer of services for Czech market will be created a that will improve customer relationship management. These modifications serve as a model for other foreign e-shops, so they could also modify their processes for Czech market. Individual modifications are backed by research of primary and secondary data.
Klíčová slova: E-commerce; Logistic; Supply chain; Online shopping; International trade; People's Republic of China; Czech republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 12. 2019
Datum podání práce: 30. 8. 2020
Datum obhajoby: 16. 9. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72031/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: