The Impact of Covid-19 on Recruitment

Thesis title: Dopad COVID-19 na recruitment společnosti X
Author: Šimeček, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Černý, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na aktuální situaci pandemie COVID-19 a jejího dopadu na HR oddělení společnosti a jejich recruitmentu. Teze je datována k 21.3.2020.Práce popisuje personalistiku, recruitment a jeho metody, IT obor, pohovory a samotnou pandemii COVID-19. Praktická část je zaměřena na firmu X a jejím hlavním cílem práce je analyzovat dopady pandemie a navrhnout určitá doporučení, která pomohou zefektivnit procesy náboru ve společnosti. V závěru práce bych rád dospěl k rozhodnutí, zdali můžeme brát tuto krizi jako prostor k příležitostem. Zajímá mě, jestli je prokazatelné, zdali čistě online recruitment může nahradit ten standartní ve smyslu online pohovorů.
Keywords: HR; Recruitment; COVID-19; IT
Thesis title: The Impact of Covid-19 on Recruitment
Author: Šimeček, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Němec, Otakar
Opponents: Černý, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on human resources, recruitment and its methods, IT specialiation, interviews and pandemic itself – COVID-19. The thesis is dated to 21.3.2020.The practical part is focused on a company X and how if even, is influenced by the pandemic.The main goal of the thesis is to analyse the impact of COVID-19 and suggest some proposals which could lead to more effective process of recruitment of a company.An oblique goal of the thesis would be, that even a situation like this may be an opportunity. I would like to reach a decision if the online forms of recruitment could beat the standard ones in terms of online interviews.
Keywords: COVID-19; Recruitment; HR; IT

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 3. 2020
Date of submission: 10. 9. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73265/podrobnosti

Files for download

    Last update: