Employee benefits, accounting and tax contexts

Thesis title: Zaměstnanecké benefity, účetní a daňové souvislosti
Author: Mistrová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Janhubová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů z účetního a daňového hlediska. V teoretické části je nejprve uveden význam, cíle, historický vývoj a právní úprava zaměstnaneckých benefitů. Dále je popsáno daňové řešení vybraných benefitů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, na které posléze navazuje účetní zachycení benefitů podle české legislativy. V praktické části je provedena analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti.
Keywords: zaměstnanecké benefity; zaměstnanec; zaměstnavatel; daň z příjmů fyzických a právnických osob
Thesis title: Employee benefits, accounting and tax contexts
Author: Mistrová, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Janhubová, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The master thesis deals with the issues of employee benefits from the accounting and tax aspects. The theoretical part first presents the meaning, aims, historical development and legal regulation of employee benefits. Furthermore, the tax solution of selected benefits from the point of view of the employee and the employer is described, which is then followed by the accounting aspects of benefits according to Czech legislation. In the practical part, an analysis of the system of employee benefits in a selected company is performed.
Keywords: employee; employee benefits; employer; personal income and corporate tax

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 9. 2020
Date of submission: 28. 11. 2020
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73997/podrobnosti

Files for download

    Last update: