Comparison of the effectiveness of online marketing of two companies from different fields of business

Thesis title: Komparace efektivnosti online marketingu dvou firem z různých oborů podnikání
Author: Krásný, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Šauer, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porovnáním a vyhodnocením efektivnosti online marketingu dvou firem z různých oborů podnikání. Srovnání je provedeno na základě reálných dat získaných během marketingové komunikace za určité časové období. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se nejprve zaobírá obecným pojetím marketingu, vymezením online marketingu, nástroji využívanými v online marketingu, definuje měření a metriky využívané k vyhodnocování výsledků efektivnosti komunikace a rozebírá nové trendy v oboru. V praktické části je provedena analýza marketingové komunikace firem, která je zakončena interpretací a vyhodnocením, komparací výsledků a doporučeními.
Keywords: Analytika; Marketing; Online marketing; Vyhodnocení efektivnosti
Thesis title: Comparison of the effectiveness of online marketing of two companies from different fields of business
Author: Krásný, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Šauer, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the comparison and evaluation of the effectiveness of online marketing of two companies from different business fields. The comparison is made on the basis of real data obtained during marketing communication for a certain period of time. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the general concept of marketing, the definition of online marketing, tools used in online marketing, defines the measurements and metrics used to evaluate the results of communication effectiveness and discusses new trends in the field. In the practical part, an analysis of marketing communication of companies is performed, which ends with interpretation and evaluation, comparison of results and recommendations.
Keywords: Online marketing; Efficiency evaluation; Analytics; Marketing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 1. 2020
Date of submission: 3. 12. 2020
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72105/podrobnosti

Files for download

    Last update: