Trade and investment relationship between Czech Republic and China: Contenders for Czech's favour

Thesis title: Trade and investment relationship between Czech Republic and China: Contenders for Czech's favour
Author: Yang, Lu
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
With the implementation of the One Belt and Road Initiative (OBOR) and the 17+1 mechanism, China has increasingly based its investment goals on the potential market of the countries of Central and Eastern Europe, in particular the Czech Republic, which has several advantages, such as location and skilled labor. Within Europe, most of China's foreign direct investment (FDI) has been received by Western European countries, but as Central and Eastern European (CEE) countries have become a significant strategic region for China's One Belt One Road Initiative, more and more Chinese companies are choosing to invest in the Czech Republic, and the Czech Republic has become a major transport hub for China's e-commerce industry. China and the Czech Republic have contributed to remarkable changes in trade and investment ties, but they face different challenges as well. Trade and investment levels between the two sides have increased significantly, although the trade deficit has also risen sharply. Moreover, economic ties between the two sides have also been impacted by the instability in political relations and the global Covid-19 outbreak. The thesis will also illustrate the advantages that the Czech Republic benefits from.
Keywords: OBOR initiative; 17+1 mechanism; FDI; CEE; trade imbalance; challenges; benefits for CZ
Thesis title: Obchodní a investiční vztahy mezi Českou republikou a Činou: Uchazeči o českou přízeň
Author: Yang, Lu
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
S příchodem iniciativy Belt and Road a mechanismu 17 + 1 se Čína stále více zaměřuje na investiční cíle na potenciální trh zemí střední a východní Evropy, zejména na Českou republiku, která má různé výhody, jako je umístění a kvalifikovaná pracovní síla. V rámci Evropy získaly západoevropské země většinu čínských přímých zahraničních investic (PZI), ale protože se země střední a východní Evropy staly důležitou strategickou oblastí pro čínskou iniciativu One Belt One Road, stále více čínských společností se rozhodlo investovat v České republice a Česká republika se stala důležitým dopravním uzlem pro čínské e-commerce společnosti. Čína a Česká republika zahájily nebývalý rozvoj obchodních a investičních vztahů, čelí však také různým výzvám. Objem obchodu a investic mezi oběma stranami prudce vzrostl, mezitím se také prudce zvýšila obchodní nerovnováha. Turbulence v politických vztazích a celosvětové vypuknutí Covid-19 také ovlivnily V hospodářské vztahy mezi oběma stranami. Práce rovněž uvede výhody, které Česká republika získává ze svých ekonomických vztahů s Čínou při relativně malé velikosti trhu.
Keywords: CEE; obchodní nerovnováha; výzvy; benefity pro ČR; iniciativa OBOR; mechanismus 17+1; PZI

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 4. 2019
Date of submission: 5. 12. 2020
Date of defense: 27. 1. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69462/podrobnosti

Files for download

    Last update: