Analysis of Russian real estate market

Thesis title: Analysis of Russian real estate market
Author: Zimonina, Sofia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Tahal, Radek
Thesis language: English
Abstract:
The following Master’s thesis is devoted to the analysis of the real estate market in Russia, with a focus on the residential real estate. The main goals of the thesis are to assess the situation on the Russian market, to determine consumer behaviour and identify the main aspects of the activities of realtors and their methods for building trust. To achieve these goals, secondary research data from Statista, Yandex, Google, Nielsen were used, and a qualitative research was conducted. The theoretical part describes the main characteristics of the real estate market and includes a description of consumer behaviour in this industry. The practical part of the thesis focuses on the analysis of the Russian real estate market, together with the legislative framework, and also includes a description of the behaviour of buyers and realtors. As a result of the study, it was revealed that the real estate market in Russia is highly saturated and is strictly regulated by the legislative framework. It was also concluded that communication and the establishment of interpersonal relationships is the basis of trust between market participants. The methods and tools for increasing the credibility of realtors considered in the thesis can be used both to improve their work and as part of recommendations for real estate agencies.
Keywords: Real estate market; Consumer behaviour; Realtors
Thesis title: Analýza ruského realitního trhu
Author: Zimonina, Sofia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stříteský, Václav
Opponents: Tahal, Radek
Thesis language: English
Abstract:
Následující diplomová práce je věnována analýze realitního trhu v Rusku se zaměřením na rezidenční nemovitosti. Hlavními cíli diplomové práce je posoudit situaci na ruském trhu, určit chování spotřebitele a identifikovat hlavní aspekty činnosti realitních kanceláří a jejich metody budování důvěry. K dosažení těchto cílů byla použita data sekundárního výzkumu od společností Statista, Yandex, Google, Nielsen a byl proveden kvalitativní výzkum. Teoretická část popisuje hlavní charakteristiky realitního trhu a obsahuje popis chování spotřebitele v tomto odvětví. Praktická část diplomové práce se zaměřuje na analýzu ruského realitního trhu spolu s legislativním rámcem a obsahuje také popis chování kupujících a realitních agentů. Výsledkem studie bylo zjištění, že trh s nemovitostmi v Rusku je vysoce nasycený a je přísně regulován legislativním rámcem. Rovněž byl učiněn závěr, že komunikace a navázání mezilidských vztahů je základem důvěry mezi účastníky trhu. Metody a nástroje pro zvyšování důvěryhodnosti realitních kanceláří uvažované v diplomové práci lze využít jak ke zlepšení jejich práce, tak jako součást doporučení pro realitní kanceláře.
Keywords: Realitní kanceláře; Trh s nemovitostmi; Chování spotřebitelů

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 5. 2020
Date of submission: 12. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73268/podrobnosti

Files for download

    Last update: