Impact of reward system on the cost management and performance management

Thesis title: Impact of reward system on the cost management and performance management
Author: Zitová, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Wagner, Jaroslav
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
The diploma thesis deals with the arrangement of the current renumeration system in a selected company. The changes should be performed due to more reasons such as higher motivation of employees, more effective performance and more optimized costs management. The theoretical part represents the common terms related to motivation, performance measurement and pay-for-performance. Consequently, the selected company and its basic characteristics is introduced with the aim to understand the current renumeration system. Moreover, the practical part includes the suggested changes in the current approach on the basis of literature and discussion with owners of company. Specifically, it concentrates on the calculation of variable part of renumeration. Also, it outlines the issue of other rewards and bonuses. Lastly, it covers the binding of renumeration system and motivation within the entity.
Keywords: pay- for- performance; performance measurement; renumeration system; motivation
Thesis title: Vplyv odmeňovania zamestnancov na ich motiváciu a na celkové náklady spoločnosti a 
Author: Zitová, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Wagner, Jaroslav
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práca za zaoberá súčasnou metódou odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku. Avšak z viacerých dôvodov, ako napríklad lepšia výkonnosť a motivácia alebo optimalizácia celkových nákladov, by spoločnosť mala urobiť zmeny. V teoretickej časti sa zaoberáme s pojmami týkajúcimi sa meranie výkonnosti, motivácia a odmena za prácu. Následne je poskytnutý opis vybranej spoločnosti a jej štruktúra pre lepšie pochopenie súčasného systému odmeňovania. V praktickej časti sú ďalej analyzované zmeny na základe teoretických poznatkov. Konkrétne sa zameriavame na výpočet variabilnej zložky mzdy. Autor taktiež načrtáva problematiku ostatných odmien a bonusov pre zamestnancov. Na záver sa venujeme vzájomnému prepojenie medzi motiváciou a hodnotením zamestnancov.
Keywords: meranie výkonnosti; motivácia zamestnancov; mzdový systém spoločnostiV

Information about study

Study programme: Finance and Accounting
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 11. 2019
Date of submission: 15. 12. 2020
Date of defense: 27. 1. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71804/podrobnosti

Files for download

    Last update: