Analysis of automation of a sales process in a specific company

Thesis title: Analýza automatizácie obchodného procesu vo vybranej firme
Author: Fiala, Dávid
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Cvetkov, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom práce je zmapovať, analyzovať dva súčasné obchodné procesy v rámci 2 projektov technologickej spoločnosti vyznačujúce sa rozdielnosťou v časovej náročnosti, nákladovosti a miere automatizácie. Každý z obchodných procesov náleží jednému konkrétnemu projektu, ktoré majú jeden spoločný cieľ – predať službu koncovému zákazníkovi. Teoretická časť je zameraná na vysvetlenie problematiky podnikových procesov, zlepšovateľské metódy ich historický vývoj a moderné trendy v rámci zlepšovania obchodných procesov. Syntéza poznatkov a analýza obchodných procesov tvorí jadro praktickej časti.
Keywords: Automatizácia; obchodný proces; zlepšovanie procesov
Thesis title: Analýza automatizácie obchodného procesu vo vybranej firme
Author: Fiala, Dávid
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Cvetkov, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem práce je zmapovat a analyzovat dva současné obchodní procesy v rámci 2 projektů technologické společnosti vyznačující se rozdílností v časové náročnosti, nákladnosti a míře automatizace. Každý z obchodních procesů náleží jednomu konkrétnímu projektu. Oba mají jeden společný cíl - prodat službu koncovému zákazníkovi. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení problematiky podnikových procesů, zlepšovatelské metody, jejich historický vývoj a moderní trendy v rámci zlepšování obchodních procesů. Synteze poznatků a analýza obchodních procesů tvoří jádro praktické části
Keywords: Automatizace; obchodní proces; zlepšování procesů
Thesis title: Analysis of automation of a sales process in a specific company
Author: Fiala, Dávid
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Cvetkov, Jan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of this work is to map and analyse two current sales processes within 2 projects of a technological company. The two processes differ in the field of costs, time consumption and level of automation. Each of the business process belongs to one of the project sharing the same goal – selling the service to an end-customer. The theoretical part is focused at explanation and summary of corporate processes, methods of their enhancement, their historical development and current trends within sales process enhancement. The synthesis of knowledge and analysis of sales processes form the core of the practical section.
Keywords: sales process; Automation; process enhancement

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 12. 2019
Date of submission: 16. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71996/podrobnosti

Files for download

    Last update: