Analysis of the management of the Central Bohemian Region in the years 2014-2018 focusing on budget chapter transport and the use of performance budgeting

Thesis title: ANALÝZA HOSPODAŘENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE V LETECH 2014-2018 SE ZAMĚŘENÍM NA DOPRAVU A POSOUZENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ PERFORMANCE BUDGETING
Author: Čemusová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Jetmar, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením hospodaření Středočeského kraje v letech 2014–2018 se zaměřením na kapitolu dopravy a na možnost využít performance budgeting při sestavování rozpočtu Středočeského kraje. Hlavním cílem práce je aplikace performance budgeting na kapitolu dopravy Středočeského kraje a tím identifikovat problémové oblasti při zavádění metody a navrhnout jejich možná řešení. V práci byla využita metoda literární rešerše, komparace, analýzy a syntézy. Bylo zjištěno, že využití performance budgeting při sestavování krajského rozpočtu není bezproblémové, a proto nelze kraji doporučit metodu aplikovat na sestavování celého návrhu rozpočtu. V závěru jsou navržena možná řešení problémů, které mohou nastat při reformě rozpočtového procesu.
Keywords: vyšší samosprávní územní celek; rozpočtový proces; výkonově orientované rozpočtování
Thesis title: Analysis of the management of the Central Bohemian Region in the years 2014-2018 focusing on budget chapter transport and the use of performance budgeting
Author: Čemusová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Peková, Jitka
Opponents: Jetmar, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of the management of the Central Bohemian Region in the years 2014-2018 with focus on the chapter of transportation and possibility of utilization of the performance budgeting in compilation of the budget of Central Bohemian Region. The main objective of the thesis is to apply the performance budgeting on the chapter of transportation of the Central Bohemian Region and by that, identify the problem areas during the application of the method and to suggest possible solutions of these. In the thesis the method of literary research, comparisons, analysis and synthesis was used. It was found out that the utilization of the performance budgeting in compilation of the budget is not flawless and because of that, it is not possible to recommend applying the method to compile the whole draft of the budget. In the conclusion is suggested possible solution of the problems which could occur during the transformation of the budgetary process.
Keywords: budget; performance budgeting; higher territorial self-governing units

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 4. 2020
Date of submission: 4. 1. 2021
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73255/podrobnosti

Files for download

    Last update: