The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan

Thesis title: The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan
Author: Amangaliyeva, Anara
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: English
Abstract:
This work examines the impact of FDI flows and its changes on Economic Growth of Kazakhstan for the period between 1993 and 2019. Moreover, the insight on top invested regions and their investment potentials will be outlined as well as FDI numbers and macroeconomic indicators such as return on investment, exchange rate, net capital inflow that will provide data on those selected regions. Investment attractiveness of transitionary economies will be analyzed and compared to the Kazakhstan’s case, as well as the evidence on FDI attractiveness of each country and their locations.
Keywords: Foreign Direct Investment; Economic Growth; Kazakhstan
Thesis title: The effect of FDI on Economic Growth of the Kazakhstan and Investment opportunities in different regions of Kazakhstan
Author: Amangaliyeva, Anara
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lukavec, Martin
Opponents: Máslo, Lukáš Augustin
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce zkoumá dopad celosvětových toků přímých zahraničních investic a jejich vlivy na hospodářský růst Kazachstánu v období mezi 1993 a 2019. Také byly sledované špičkové investiční oblasti a jejich investiční potenciály, jakož i čísla FDI a makroekonomické ukazatele, jako je návratnost investic, směnný kurz, čistý kapitálový příliv, který poskytne údaje o vybraných regionech. Investiční atraktivita přechodných ekonomik byla analyzována ve srovnání s případem Kazachstánu.
Keywords: Kazachstan; FDI; hospodářský růst

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 11. 2020
Date of submission: 5. 1. 2021
Date of defense: 9. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75286/podrobnosti

Files for download

    Last update: