Accounting and taxes of gastronomy and accomodation services

Thesis title: Účetnictví a daně stravovacíh a ubytovacích zařízení
Author: Karásková, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této diplomové práce je představení účetních a daňových specifik, se kterými je možné se setkat v oboru stravovacích a ubytovacích zařízení. Práce je rozdělena do dvou na sebe navazujících částí. První část je teoretická a je zaměřená na představení stravovacích a ubytovacích zařízení a jejich kategorizaci. Dále se práce věnuje účetním a daňovým specifikům. V praktické části je provedena finanční analýza společností, z nichž jedna poskytuje stravovací a druhá ubytovací služby. Dále jsou zde praktické příklady obou společností týkající se účetní a daňové problematiky, které se ve firmách skutečně odehrály. Poslední část se zaměřuje na onemocnění Covid – 19 a souvisejícím opatřením a jejich vlivu na obor stravování a ubytování.
Keywords: ubytovací a stravovací zařízení; účetnictví; daně; finanční analýza; daň z přidané hodnoty; elektronická evidence tržeb; daň z příjmu fyzických osob; daň z příjmu právnických osob
Thesis title: Accounting and taxes of gastronomy and accomodation services
Author: Karásková, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this thesis is to present the accounting and tax specifics related to the field of gastronomy and accommodation facilities. The thesis is divided into two main parts. The first part is theoretical and focuses on the introduction of gastronomical and accommodation facilities and their categorization. Furthermore, the thesis deals with accounting and tax specifics. The practical part includes a financial analysis of companies. The work also deals with some specific accounting and tax cases that actually took place in the companies. The last part focuses on Covid - 19 and related measures and their impact on the field of gastronomy and accommodation.
Keywords: accommodation and catering facilities; accounting; taxes; financial analysis; value added tax; electronic records of sales; personal income tax; corporate income tax

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 9. 2020
Date of submission: 14. 1. 2021
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74348/podrobnosti

Files for download

    Last update: