Motivation of succession in Czech Family Businesses

Thesis title: Motivační faktory nástupnictví v českých rodinných firmách
Author: Hradský, Ondřej
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Zadražilová, Dana
Opponents: Taušer, Josef; Hnilica, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Rodinné firmy jsou specifickým typem podniků hojně působících v České republice. Jejich kontinuita může být zabezpečena po zvládnutí procesu nástupnictví. Předání firmy další generaci rodiny není v české literatuře vědecky podrobně řešeno. Cílem doktorské práce je definování hlavních motivačních faktorů vedoucích k úspěšnému předání rodinné firmy v České republice. Součástí práce jsou čtyři recenzované publikované příspěvky doplněné sjednocujícím komentářem. Publikované příspěvky se věnují klíčovým aktérům procesu nástupnictví. Jsou zaměřeny na problematiku nástupnictví v České republice, na charakteristiku firmy a na motivaci nastupující a odcházející generace . Výsledkem práce je definování hlavních motivačních faktorů na straně odcházejícího a jeho následovníka.  
Keywords: rodinné firmy; nástupnictví; rodinné podnikání; udržitelnost podnikání; motivace
Thesis title: Motivation of succession in Czech Family Businesses
Author: Hradský, Ondřej
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Zadražilová, Dana
Opponents: Taušer, Josef; Hnilica, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Family businesses are a specific type of business operating in the Czech Republic. Their continuity can be ensured after mastering the succession process only. The transfer of company to the next generation of the family is not fully scientifically addressed in Czech literature. The aim of this doctoral thesis is to define the main motivational factors leading to the successful transfer of a family business in the Czech Republic. The thesis includes four peer-reviewed published papers supplemented by a unifying commentary. Published papers focus on key actors in the succession process. They focus on the issue of succession in the Czech Republic, on the characteristics of the company and on the motivation of the incoming and outgoing generation. The result of the work is the definition of the main motivational factors of the leaving generation and appropriate incumbent.
Keywords: succession; family firm; motivation; business continuity; family business

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní ekonomické vztahy
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 4. 2017
Date of submission: 9. 2. 2021
Date of defense: 7. 4. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61924/podrobnosti

Files for download

    Last update: