Gambling Addiction Prevention

Thesis title: Gambling Addiction Prevention
Author: Wiedermann, Ladislav
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Zimmermann, Pavel
Opponents: Cibulková, Jana
Thesis language: English
Abstract:
The aim of the Thesis is to use machine learning models to predict gambling addiction. Online betting or online casino games can be fun, can be thrill or amusement to spice up the live game or watching sports on TV, but it can also lead some individuals to an addiction. But can the addiction be predicted? Can there be some activity done towards the player before it is too late? And can the machine learning models help us to understand what are the most important regressors for each individual and automatically trigger certain actions? This being automated and plugged in into the betting system can scan the recent activity and predict the potential problem for players that show signs of a gambling addiction. These questions are the main motivation for me to be answered on the next lines. This work describes creating end to end system, starting with loading data, cleaning, building Python environment for further production of normalized features for different models to be initiated, fitted and executed. Various models are tested and the results verified on the real test samples.
Keywords: machine learning; predictive modelling; gambling addiction
Thesis title: Predikce herní a sázkařské závislosti
Author: Wiedermann, Ladislav
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Zimmermann, Pavel
Opponents: Cibulková, Jana
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této závěrečné práce je snaha o zapojení modelů strojového učení do predikce hráčské herní závislosti. Online sportovní sázení nebo online kasino může být skvělou zábavou, může zvyšovat napětí a okořenit špetkou adrenalinu sledování zápasu na stadionu nebo sledování sportovních přenosů v televizi, může ovšem taky vést některé jednotlivce k závislosti. Dá se tato závislost predikovat? Existují aktivity, které by mohly předejít okamžiku, kdy je pro hráče již příliš pozdě? Dokáží strojové učení a prediktivní modely pomoci porozumět tomu, co jsou hlavní podněty závislosti pro různé hráče a automaticky reagovat s připravenými aktivitami? Tak, aby existoval automatický systém, který monitoruje hráčskou aktivitu a předpovídá potenciální znaky závislosti. Tyto otázky jsou hlavní motivací pro mou práci a následující stránky se snaží o jejich zodpovězení. Práce popisuje tvorbu systému od A do Z, od stažení dat, jejich čištění, nasazení programovacího prostředí Python a další kroky práce s daty, normalizaci proměnných a vstupů pro jednotlivé modely. Ty jsou jednotlivě nastaveny, nafitovány, spuštěny a následně společně s výsledky vyhodnoceny a otestovány na reálných datech.
Keywords: machine learning; predictive modelling; gambling addiction

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2020
Date of submission: 10. 1. 2021
Date of defense: 12. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75699/podrobnosti

Files for download

    Last update: