Predikce herní a sázkařské závislosti

Název práce: Gambling Addiction Prevention
Autor(ka) práce: Wiedermann, Ladislav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Cibulková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of the Thesis is to use machine learning models to predict gambling addiction. Online betting or online casino games can be fun, can be thrill or amusement to spice up the live game or watching sports on TV, but it can also lead some individuals to an addiction. But can the addiction be predicted? Can there be some activity done towards the player before it is too late? And can the machine learning models help us to understand what are the most important regressors for each individual and automatically trigger certain actions? This being automated and plugged in into the betting system can scan the recent activity and predict the potential problem for players that show signs of a gambling addiction. These questions are the main motivation for me to be answered on the next lines. This work describes creating end to end system, starting with loading data, cleaning, building Python environment for further production of normalized features for different models to be initiated, fitted and executed. Various models are tested and the results verified on the real test samples.
Klíčová slova: machine learning; predictive modelling; gambling addiction
Název práce: Predikce herní a sázkařské závislosti
Autor(ka) práce: Wiedermann, Ladislav
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Cibulková, Jana
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této závěrečné práce je snaha o zapojení modelů strojového učení do predikce hráčské herní závislosti. Online sportovní sázení nebo online kasino může být skvělou zábavou, může zvyšovat napětí a okořenit špetkou adrenalinu sledování zápasu na stadionu nebo sledování sportovních přenosů v televizi, může ovšem taky vést některé jednotlivce k závislosti. Dá se tato závislost predikovat? Existují aktivity, které by mohly předejít okamžiku, kdy je pro hráče již příliš pozdě? Dokáží strojové učení a prediktivní modely pomoci porozumět tomu, co jsou hlavní podněty závislosti pro různé hráče a automaticky reagovat s připravenými aktivitami? Tak, aby existoval automatický systém, který monitoruje hráčskou aktivitu a předpovídá potenciální znaky závislosti. Tyto otázky jsou hlavní motivací pro mou práci a následující stránky se snaží o jejich zodpovězení. Práce popisuje tvorbu systému od A do Z, od stažení dat, jejich čištění, nasazení programovacího prostředí Python a další kroky práce s daty, normalizaci proměnných a vstupů pro jednotlivé modely. Ty jsou jednotlivě nastaveny, nafitovány, spuštěny a následně společně s výsledky vyhodnoceny a otestovány na reálných datech.
Klíčová slova: machine learning; predictive modelling; gambling addiction

Informace o studiu

Studijní program / obor: Data & Analytics for Business Management
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2020
Datum podání práce: 10. 1. 2021
Datum obhajoby: 12. 3. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/75699/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: