Marketing strategy of company Birki

Thesis title: Marketingová strategie společnosti Birki
Author: Schrommová, Helena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Marketingová a komunikační strategie se stává v posledních letech nedílnou součástí firemních aktivit. Neznamená to však, že každý podnik drží krok s novými trendy a technologiemi v oblasti marketingové komunikace a je proto nutné vytvořit analýzu současná situace v daném podniku. Zejména proto se tato diplomová práce zaměřuje na teoretické pojmy z oblasti marketingu a marketingové komunikace, které byly použity při řešení případové studie. Hlavní část této práce se zaměřuje na kritické zhodnocení současné marketingové a komunikační strategie společnosti Birki a po kterém následuje nový návrh komunikační strategie.
Keywords: marketingová strategie; marketingová komunikace; komunikační strategie; online marketing
Thesis title: Marketing strategy of company Birki
Author: Schrommová, Helena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
In the recent years marketing and communication strategy have become an important part of company activities. However, this does not mean that every company keeps up with the new trends and technologies in the area of marketing communication and it is therefore necessary to create an analysis of the current situation in the company. In particular, this thesis is focused on theoretical concepts in the field of marketing and marketing communication, which were used for solving of the case study. The main part of this work is focusing on a critical evaluation of the current marketing and communication strategy of Birki which is followed by a new structure for a communication strategy.
Keywords: marketing; marketing communication; online marketing; marketing strategy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 6. 2020
Date of submission: 26. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73589/podrobnosti

Files for download

    Last update: