The Marketing strategy of the Manufaktura brand

Thesis title: Marketingová strategie značky Manufaktura
Author: Koldová, Anna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce analyzuje současnou marketingovou strategii značky Manufaktura, která působí na trhu kosmetických výrobků. Práce se zaměřuje na konkurenci, změny nákupního chování během pandemie COVID-19 a shrnuje nejnovější trendy v oblasti kosmetiky. Součástí práce je vlastní kvantitativní výzkum mezi spotřebiteli kosmetických výrobků v České republice. Závěr práce obsahuje kritické zhodnocení současné strategie značky a shrnutí doporučení, která vyplývají z vývoje na trhu a vypracovaného výzkumu.
Keywords: marketing; Manufaktura; značka; kosmetické výrobky; Český národní podnik s.r.o.
Thesis title: The Marketing strategy of the Manufaktura brand
Author: Koldová, Anna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průša, Přemysl
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis analyzes the current marketing strategy of the Manufaktura brand which operates in the cosmetic products market. The paper focuses on competition and changes in shopping behavior during the COVID-19 pandemic. It also summarizes the latest trends in cosmetics. Part of the work is a quantitative research that targeted consumers of cosmetic products in the Czech Republic. The conclusion contains a critical evaluation of the current brand strategy and a summary of recommendations that resulted from market developments and the research itself.
Keywords: marketing; brand; cosmetic products; Manufaktura; Český národní podnik s.r.o.

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2020
Date of submission: 28. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73478/podrobnosti

Files for download

    Last update: