Improving the communication of the foreign company Kapriz using enterprise social networks

Thesis title: Zlepšení komunikace zahraniční společnosti Kapriz a.s. pomocí podnikových sociálních sítí
Author: Karas, Arina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zlepšením vnitropodnikové komunikace zahraniční společnosti Kapriz a.s. pomocí konceptu „podnikových sociálních sítí“. V teoretické části této práce jsou vymezeny pojmy interní komunikace, podniková sociální síť a rozbor nejznámějších podnikových sociálních sítí, které v této oblasti dominují. Praktická část mimo jiné popisuje implementaci podnikové sociální sítě Microsoft Teams do ukrajinské firmy Kapriz a.s. a představuje její dopad na firmu a interní komunikaci společnosti. V praktické části je taky prováděn terénní výzkum, který zkoumá, jak dobře jsou společnosti v Ukrajině seznámeny s konceptem podnikových sociálních sítí.
Keywords: podniková sociální síť; interní komunikace; přínosy podnikových sociálních sítí; komunikace; problémy v komunikaci
Thesis title: Improving the communication of the foreign company Kapriz using enterprise social networks
Author: Karas, Arina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with the improvement of internal communication of the foreign company Kapriz using the concept of "enterprise social networks". The theoretical part of this work defines the concepts of internal communication, enterprise social network and analysis of the most well-known corporate social networks, which dominate in this area. The practical part describes, among other things, the implementation of the enterprise social network Microsoft Teams in the Ukrainian company Kapriz and represents its impact on the company and the company's internal communication. The practical part also includes research, which examines how well companies in Ukraine are familiar with the concept of corporate social networks.
Keywords: enterprise social network; internal communication; benefits of enterprise social networks; communicational problems; communication

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 9. 2020
Date of submission: 29. 4. 2021
Date of defense: 11. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73989/podrobnosti

Files for download

    Last update: