Optimization of influencer marketing as a part of the communication mix

Thesis title: Optimization of influencer marketing as a part of the communication mix
Author: Procházková, Ema
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Součková, Martina
Thesis language: English
Abstract:
This master’s thesis deals with influencer marketing of the biggest food delivery company Dáme jídlo. The thesis aims to optimize influencer marketing as a part of the communication mix. Concretely, to propose an optimal influencer mix and some improvements to the influencer marketing campaign of Dáme jídlo to make it more effective. The aim of the master’s thesis will be fulfilled based on research of compatible literature sources, analysis of current communication mix of given food delivery company, and author’s primary research. By analyzing the aforementioned sources, an optimized influencer mix and numerous improvements of influencer marketing campaigns were proposed to increase their efficiency.
Keywords: Communication mix; Influencer marketing; Communication process; Food delivery; Dáme jídlo; Optimization
Thesis title: Optimalizace influencer marketingu jako součásti komunikačního mixu
Author: Procházková, Ema
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Součková, Martina
Thesis language: English
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá influencer marketingem největšího poskytovatele rozvozu jídla v České republice, kterým je Dáme jídlo. Práce si klade za cíl optimalizovat influencer marketing jako součást komunikačního mixu. Konkrétně navrhnout optimální influencer mix a vylepšení kampaně influencer marketingu se záměrem vyšší efektivity. Cíl diplomové práce bude naplněn na základě nastudovaných kompatibilních literárních zdrojů, analýzy současného komunikačního mixu dané společnosti a primárního výzkumu autora. Na základě analýzy výše zmíněných zdrojů byl navržen optimální influencer mix a řada vylepšení influencer marketingových kampaní ke zvýšení jejích účinnosti.
Keywords: Influencer marketing; Komunikační mix; Komunikační proces; Rozvoz jídla; Dáme jídlo; Optimalizace

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 4. 2020
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73188/podrobnosti

Files for download

    Last update: