Real estate bubble in the EU with a focus on the Czech Republic

Thesis title: Nemovitostní bublina v EU se zaměřením na ČR
Author: Růžek, Daniel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Vošta, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na přítomnost a intenzitu cenových bublin na nemovitostním trhu v EU se zaměřením na ČR. Tato problematika je zkoumána prostřednictvím analýzy nejrelevantnějších fundamentálních faktorů. Především pak z pohledu vývoje úrokových sazeb, HDP, nezaměstnanosti a poměrových ukazatelů. Speciální kapitola je věnována dopadům implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov na realizační náklady novostaveb, což je nejhlouběji rozebraný fundamentální faktor a zároveň je jeho analýza geograficky zúžena pouze na český nemovitostního trh.
Keywords: fundamentální faktory; ČR; nemovitostní trh; rezidenční trh; EU; Cenová bublina
Thesis title: Real estate bubble in the EU with a focus on the Czech Republic
Author: Růžek, Daniel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Vošta, Milan
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on the presence and intensity of price bubbles on the real estate market in the EU with a focus on the Czech Republic. This issue is examined through the analysis of the most relevant fundamental factors. Especially in terms of the development of interest rates, GDP, unemployment and ratios. A special chapter is devoted to the effects of the implementation of Directive 2010/31 / EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings on the implementation costs of new buildings, which is the most in-depth fundamental factor and its analysis is geographically limited to the Czech real estate market.
Keywords: EU; price bubble; fundamental factors; real estate market; Czech Republic

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 9. 2018
Date of submission: 30. 4. 2021
Date of defense: 4. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66686/podrobnosti

Files for download

    Last update: