Nemovitostní bublina v EU se zaměřením na ČR

Název práce: Nemovitostní bublina v EU se zaměřením na ČR
Autor(ka) práce: Růžek, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na přítomnost a intenzitu cenových bublin na nemovitostním trhu v EU se zaměřením na ČR. Tato problematika je zkoumána prostřednictvím analýzy nejrelevantnějších fundamentálních faktorů. Především pak z pohledu vývoje úrokových sazeb, HDP, nezaměstnanosti a poměrových ukazatelů. Speciální kapitola je věnována dopadům implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov na realizační náklady novostaveb, což je nejhlouběji rozebraný fundamentální faktor a zároveň je jeho analýza geograficky zúžena pouze na český nemovitostního trh.
Klíčová slova: fundamentální faktory; ČR; nemovitostní trh; rezidenční trh; EU; Cenová bublina
Název práce: Real estate bubble in the EU with a focus on the Czech Republic
Autor(ka) práce: Růžek, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Vošta, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the presence and intensity of price bubbles on the real estate market in the EU with a focus on the Czech Republic. This issue is examined through the analysis of the most relevant fundamental factors. Especially in terms of the development of interest rates, GDP, unemployment and ratios. A special chapter is devoted to the effects of the implementation of Directive 2010/31 / EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings on the implementation costs of new buildings, which is the most in-depth fundamental factor and its analysis is geographically limited to the Czech real estate market.
Klíčová slova: EU; price bubble; fundamental factors; real estate market; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 9. 2018
Datum podání práce: 30. 4. 2021
Datum obhajoby: 4. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66686/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: