Central controlled economy in Czechoslovakia in the period from 1949 until 1960

Thesis title: Systém centrálně řízeného hospodářství v Československu v letech 1949-1960
Author: Papánek, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Průcha, Václav
Opponents: Váňa, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá systémem centrálně řízeného hospodářství v Československu v letech 1945-1957. Hlavním úkolem ekonomiky té doby bylo, co nejrychleji obnovit hospodářství zničené druhou světovou válkou a rozhodnout o budoucím vývoji hospodářské politiky. Politická situace jednoznačně určovala směr tohoto vývoje a dopad politických rozhodnutí na hospodářství byl naprosto rozhodující. Zdánlivě optimální varianta fungujícího ekonomického mechanismu byla volbou politickou, což bylo jedním z charakteristických znaků centrálně řízeného hospodářství tehdejší doby. Diplomová práce sleduje hlavně aspekty a podmínky transformace ekonomiky, obecné rysy centrálně řízeného mechanismu, organizační strukturu národního hospodářství, plánováni výroby a odbytu, tvorbu cen a mezd, změny v bankovnictví a veřejných financích v Československu ve sledovaném období.
Keywords: centrálně plánovaná ekonomika; ekonomická transformace; poválečné Československé hospodářství
Thesis title: Central controlled economy in Czechoslovakia in the period from 1949 until 1960
Author: Papánek, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Průcha, Václav
Opponents: Váňa, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on the central controlled economy in Czechoslovakia in the period from 1945 until 1957. The main role of economy at that time was the fastest possible rehabilitation of the economy destroyed by World War II.. The political situation was undoubtedly setting the trend in the economical development. Postwar decision in the matter of the future optimal economic mechanism was a political choice and the political influence was a significant feature of the central directive economy during its existence. The thesis is focused on the main aspects and conditions of the economical transformation, on the general attributes of the central controlled economy, organizational structure of the national economy, scheduling of production and consumption, formation of prices and wages, on the changes in the banking system and the public finances in Czechoslovakia during the mentioned period.
Keywords: central controlled economy; economical transformation; postwar Czechoslovak economy

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 11. 2005
Date of submission: 19. 12. 2008
Date of defense: 21. 1. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/17674/podrobnosti

Files for download

    Last update: