Evaluation and remuneration of employees

Thesis title: Hodnocení a odměňování zaměstnanců
Author: Valeš, Matěj
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Palíšková, Marcela
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku a identifikace jeho silných a slabých stránek. Dílčím cílem je shrnutí základních teoretických poznatků, které se týkají dané problematiky. Přínos práce spočívá ve formulaci opatření, která povedou ke zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců.
Keywords: zaměstnanecké benefity; motivace k práci; spokojenost zaměstnanců; hodnocení; mzda; odměňování
Thesis title: Evaluation and remuneration of employees
Author: Valeš, Matěj
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Palíšková, Marcela
Opponents: Stříteský, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to assess the current system of evaluation and remuneration of employees in the selected company and to identify its strengths and weaknesses. A partial goal is to summarize the basic theoretical knowledge that relates to the issue. The benefit of the work lies in the formulation of measures that will lead to an increase in the work performance of employees.
Keywords: salary; remuneration; motivation to work; employee benefits; employee satisfaction; evaluation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 10. 2020
Date of submission: 11. 5. 2021
Date of defense: 10. 6. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74620/podrobnosti

Files for download

    Last update: